Rotavdrag

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen.

Skanörs Elbyrå AB och Skanörs VVS AB utför sk Rotavdrag för privatpersoner som äger bostad i Sverige. Rotavdrag ger rätt till 30% avdrag för arbetskostnaden.

ROT omfattar arbete som avser reparation och underhåll, ombyggnad och tillbyggnad.
Rotavdrag gäller endast kostnad för arbetstimmar. El-material och vvs-material faktureras enligt vanliga priser.

Ladda ner skatteverkets broschyr om Rotavdrag.
Mer frågor och information om rotavdrag hittar man på skatteverkets sida

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå